Home

Voor vrouwen, door vrouwen!

Captain’s Table is een netwerk voor ondernemende vrouwen. Wij hebben niets tegen mannen, integendeel. Toch wilden wij een platform creëren waarbij initiatiefrijke vrouwen elkaar kunnen treffen om elkaar te kunnen ondersteunen en inspireren bij hun zakelijke activiteiten, in een wereld waar mannen toch nog steeds domineren in de bedrijfscultuur.
Elke twee maanden komen wij in een ongedwongen setting bij elkaar tijdens een lunchbijeenkomst in telkens een andere inspirerende omgeving. Naast netwerklunches organiseren we regelmatig een lezing, bedrijfsbezoek of een andere activiteit om ook hiermee de leden te stimuleren of te informeren.

De leden worden aangemoedigd om voor deze lunches of activiteiten een introducee uit te nodigen, om haar kennis te laten maken met onze club en haar de gelegenheid te geven zich bij ons aan te sluiten.
Hier sluit ook de naam  van de vereniging op aan: De captain’s table is de tafel van de kapitein, die tijdens zijn reis telkens verschillende gasten uitnodigt om samen met hem te dineren.

De Captain’s Table is in 2006 opgericht door onze ereleden Renny van Dijk, Liesbeth Gombert en Marjo van Wijk.  Momenteel hebben we een ledenaantal van rond de 30 leden. Onze leden vormen een goede dwarsdoorsnede van zakenvrouwen (zzp’ers, eigenaressen, managers, directeuren) in de IJmond. De disciplines vertegenwoordigd in de Table zijn dan ook zeer divers.

Het huidige bestuur bestaat uit Anthoinette Geerts (voorzitter), Yvette Pel (penningmeester) en Jenny Westra (secretaris).

Captain’s Table: een netwerk van vrouwen, voor vrouwen.